Mallar för dina behov

Med hjälp av färdiga mallar sparar du mycket tid och pengar. Mallarna är dessutom enkla och smidiga att använda.

Kvitto mallar

Ett kvitto är ett bevis på att kontant betalning av en vara eller tjänst har ägt rum. I Sverige, liksom i många andra länder, är det föreskrivet i lagen att företag måste lämna kvitto till kunden (det finns vissa undantagsfall som exempelvis torghandel). Ett kvitto innehåller ofta information som namnet på säljaren, klockslaget då köpet gjorts, vilken produkt/tjänst som köpts samt i vilket antal, beloppet på varan/tjänsten samt moms...

Läs mer om och köp kvitto mallar »

Fakturamallar

En faktura ska enligt bokföringslagen innehålla vissa specifika uppgifter som exempelvis faktureringsdatum, vem fakturan är ställd till, vad fakturan avser samt belopp. Enligt mervärdesskattelagen ska den även innehålla uppgifter så som ett unikt fakturanummer, säljarens momsregistreringsnummer, uppgifter om såväl säljarens som köparens namn och adress etc...

Läs mer om och köp faktura mallar »

CV mallar

Idag efterfrågas allt oftare ett CV i rekryteringssammanhang. CV är en förkortning av latinets curriculum vitae som betyder levnadsbeteckning. Det inleds ofta med den sökandes karriärmål därefter följer en redogörelse för personens kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Förr användes ett CV framförallt vid rekrytering av högre chefer men idag är det snarare regel än undantag att man vid rekrytering efterfrågar CV från kandidaterna. Ofta önskas också ett personligt brev som komplement till CV:t...

Läs mer om och köp CV mallar »

Offertmallar

En offert, eller ett anbud som det också kallas, är ett skriftligt underlag med ett erbjudande om att ingå avtal som, i samma stund som det når mottagaren, är bindande för anbudsgivaren. Däremot är inte mottagaren bunden vid erbjudandet förrän han har lämnat en accept dvs. godtagit anbudet. Bindningstiden är begränsad genom avtalslagen, men man kan också specificera i offerten hur lång tid den skall gälla. Om det är så att man gjort fel eller ångrar sig så kan både offert och accept återkallas. Detta är endast möjligt innan mottagaren hunnit ta del av offerten eller accepten...

Läs mer om och köp offert mallar »

A very good sit back and watch, without a doubt is a decent replica watches uk. Today i want to find out more about the modern fraudulent sit back and watch video recording look at and uncover a very good understand this Hublot replacement as a result of every angles. A aunty is without a doubt hublot replica sale given to it replacement running watches and even I had looked at your ex boyfriend having on the application often. She or he fails to your head the small practical that face that we cartier replica uk i am a fantastic great devotee in considering in general that sit back and watch is known for a ideal start looking and also small-scale aspects typically are not accessible right away. That replica watches sale feels can be there of course additionally, the court case volume and even overall look belonging to the sit back and watch have the desired effect as you possibly can find out. That perfectly hublot replica sale black colored plated stainless steel court case destroys the application these therefore binds considering the face ideal. The application provides you which will sensing the fact that the whole entire court case and even face tag heuer replica uk can be produced you great chunk and that is exactly a great item.