Kvitto mall, kvitto mallar

Ett kvitto är ett bevis på att kontant betalning av en vara eller tjänst har ägt rum. I Sverige, liksom i många andra länder, är det föreskrivet i lagen att företag måste lämna kvitto till kunden (det finns vissa undantagsfall som exempelvis torghandel). Ett kvitto innehåller ofta information som namnet på säljaren, klockslaget då köpet gjorts, vilken produkt/tjänst som köpts samt i vilket antal, beloppet på varan/tjänsten samt moms.

Om du skrivit fel på kvittot, kom då ihåg att spara det makulerade kvittot. Om det skulle bli kontroll från Skatteverket måste du kunna styrka att du inte underlåtit att bokföra försäljningen.

Ett skrivet kvitto är viktigt för företaget ur bokföringssynpunkt för att Skatteverket ska kunna kontrollera att hela företagets försäljning har bokförts. Du måste även spara kvitton på köp du själv gjort för företagets räkning och redovisa dessa i bokföringen, annars riskerar du att få betala med dina privata pengar. Även medarbetare som inte kan redovisa kvitto för utlägg riskerar att bli utan ersättning.

Hos DokuMera finner du kvitto mallar som är enkla att använda när du gör affärer och som underlättar både för dig själv och dina kunder: